Mattias stängseltrimmer!

Mattias har byggt en stängseltrimmer för att ta bort gräs under elstängsel. Här är en kort film från Landsbygdens Folk, som visar hur den fungerar!