Vår berättelse

En fattig torparpojke från Geta for 1905 till Amerika med 15 dollar på fickan och slet hund på fraktfartyg. Sparade varenda cent. Återvände med en stor säck dollar och köpte bygdens legendariska gård – Bolstaholm. Ett filmmanus? Nej, en sannsaga.

– Han var min far, Fridolf Sundberg. Och han kom precis i sista stund för att rädda Bolstaholm från undergång, berättar Götrik Sundberg som övertog gården efter fadern. Bolstaholms gård med anor från 1400-talet har gått skiftande öden till mötes. En gång var gården en av de största på Åland och fick bara ägas av adelsätter. Ägorna sträckte sig från Tingsbacka i Jomala till Grändal i Geta.

På Bolstaholm har en rad färgstarka personligheter satt sin prägel. Den legendariske Vildmajoren, Johan Georg Ehrenmalm, var en av dem. Han planterade elva lönnar och askar på rad som skulle symbolisera Jesus apostlar (Judas fick inte vara med). Framför apostlarna hade han exercisplats. Apostlarna finns kvar än i dag – de står framför ladugården.

Stigande virkespriser på 1890-talet lockade till skogsskövling. Gården kom att gå ur hand i hand och varje ägare roffade åt sig mesta möjliga.

– När min far 1922 tillträdde Bolstaholm var all skog borthuggen, det fanns inte ett vuxet träd kvar, berättar Götrik Sundberg. Hela gården var dessutom i stort förfall. ”Jag möttes av 18 hus utan tak”, brukade min far berätta.

Men Fridolf hade turen med sig. När han kom hem från Amerika stod dollarn rekordhögt – 40 finska mark på en dollar mot bara hälften två år tidigare. Med sina hopsparade 21 480 dollar kunde Fridolf köpa gården kontant och ha en bra slant över till reparationer. Vilket gården var i skriande behov av. Speciellt den vackra huvudbyggnaden vars tak var så genomruttet att flaggstången kom nerdimpande i farstun. Steg ett blev därför nytt tak och steg två en ny ladugård 35 meter lång. Knappt stod den färdig förrän den brann ner till grunden.

– Min far byggde ögonblickligen upp den igen. Till ladugården måste virket köpas, eftersom gården ju saknade egen skog, säger Götrik Sundberg.

Stora delar av den väldiga egendomen låg för träda, ingenting var täckdikat, åkrarna fulla av stenrösen. Senare var det enda mekaniska hjälpmedlet en gammal Fordson-traktor från 1936. För att erövra nya betesmarker för gårdens djurbesättning slet man bort ungskog och buskar med traktor och talja, grävmaskin var okänt. Höskörden skedde för hand och 3 000 höstörar skulle lastas med hö.

Fridolf Sundberg gifte sig med Ida Maria från Finström som födde 8 barn på elva år.

– I likhet med min far var hon en oerhörd arbetsmänniska, säger Götrik Sundberg. Varje morgon steg hon upp kl 4 för att ta hand om de 30 korna.

1960 övertog Götrik Bolstaholm som han i sin tur överlät till sin son Henrik 1992. Idag är Bolstaholm en välskött mönsteregendom på 400 hektar, varav 40 hektar är betesmark för gårdens 50 biffkor av rasen Charolais. Hudvudinriktningen är idag köttdjursproduktion med gårdsstyckeri. Allt kött som produceras säljs direkt till kund.

Rulla till toppen