Våra värderingar

Bolstaholms värderingar

Med sina anor från 1400-talet är det självklart att Bolstaholms gård står för långsiktighet och hållbarhet.

Våra gräsätande kor är koldioxidnegativa – tack vare vår naturliga djurhållning binder de mer kolväten än de släpper ut.

Vi är bra för naturen!

Vi har med åren utvecklat tydliga värderingar. De delas av dem vi samarbetar med. Köper du vårt kött kan du vara säker på följande:

  • Vi behandlar våra djur med omsorg och respekt, från deras första dag till deras sista.
  • Vi gör allt vi kan för att vårt kött och våra övriga produkter ska vara så miljöneutrala som möjligt.
  • Djuren är uppfödda på GMO-fritt foder som vi själva producerar.
  • Sommartid är korna ute på bete med sina kalvar. Korna betäcks på det gamla hederliga ”naturliga viset”. Kalvar och kor lever sedan tillsammans de första sex månaderna.
  • Vi använder bioenergi för uppvärmning från egen skog.
  • Vi källsorterar allt avfall.
Rulla till toppen