På gården

Hagen

När våren kommer släpps korna med sina kalvar ut på bete. De går tillsammans tills senhösten kommer och har daglig tillsyn. Avelstjurarna går hela sommaren med korna på betet och befruktar dem på naturligt sätt. Från sensommaren stödutfodrar vi med ensilage åt korna på betet och kalvarna kan äta krossad spannmål från en kalvgömma. Varje år håller djuren bort sly och buskar från 41 hektar ängsmark.

Ladugården

Väggarna i ladugården är av tegel och kommer från 1700-talet då Vildmajoren (Johan Georg Ehrenmalm) uppförde ladugårdens ursprungsdel. När kon skall kalva flyttas hon till en kalvningsbox där hon och kalven får vara ifred och bekanta sig med varandra. Efter några dagar släpps kon och kalven med de andra korna i ladugården. Då ligger mamman i sitt bås och kalven framför i kalvgömman. Kalven diar fritt när den själv vill ha mjölk och alla djuren har daglig tillsyn.

När kalvarna är ett halvår skiljer vi dem åt från mamman. Det måste man, eftersom de då blivit könsmogna. Kvigkalvarna tas in i ena delen av ungdjursstallet och tjurkalvarna i andra. Där föds de upp tills de är 1–1,5 år.
Ladugården är ombyggd till lösdrift där korna går fritt och har fri tillgång på ensilage och krossad spannmål vid foderbordet. Vi samarbetar även med  charolais-uppfödaren, Wille Dahlman, Limnäs gård. Han har samma filosofi som vi angående djurhållning och uppfyller våra värderingar.

Ladugård Bolstaholm

Slakten

Djur på Bolstaholm

När korna har levt ett lugnt liv på gräs, frisk luft och gott sällskap blir det en dag dags för slakt. Då är de i genomsnitt 12-18 månader gamla.
Vi öppnar grindarna och korna får lugnt och stilla vandra ombord på slaktbilen. Henrik som de känt hela sitt liv finns med och klappar om dem en sista gång och ser till att de kommer bekvämt ombord.
Färden till slakteriet måste anses rekordkort, 37 kilometer. Den tar knappt en halvtimme. Djuren hinner aldrig stressa upp sig utan är lugna när de vandrar av.
Vi har som mest tre djur med per transport. Oftast är det bara två djur som går till slakt från gården.
Dahlmans i Mariehamn slaktar. Sedan kommer köttet tillbaka i kyltransport, grovstyckat och Tommy, vår köttmästare, tar vid.

Styckeriet

Efter styckning hängmöras köttet i minst en vecka i styckeriet i cirka 2 graders temperatur.
Henrik gör temperaturkontroller dagligen.
Yttre filén och entrecoten hängmöras ännu längre, 2–3 veckor till. Den långa tiden för hängmörning är en nyckel till den fina smaken.
Henrik lagar vacuumpaket för de olika styckningsdetaljerna. Vacuumet utgör en extra mörningsprocess.
Allra sist mal vi det kött som ska bli köttfärs. 
Och levererar ut åt er både till Godby och Mariehamn.

Rulla till toppen