Rumpstek

15,45  per kg

Rumpsteken styckas från den övre delen av låret och är mörare än ytterlåret. Rumpstek kallas också picanha och passar bäst som stek.

Product Price

Skriv in önskad mängd vid beställning.

Scroll to Top